Słowa kluczowe: uważność, interocepcja, medytacja, joga, rozum ciała, rutyna kontemplacyjna, ciałko umysłu Argumentowano również, hdy niepatologiczne informacje interoceptywne pozostają zwykle niejednoznaczne, a przeto na percepcję bodźców interoceptywnych często oddziaływają percepcje odgórne Brown, Mehling i in.